#GrajFair

Od 2020 roku Hashtag Ensemble jest gospodarzem debaty o skutakach rewolucji cyfrowej w muzyce, pandemicznych i postpandemicznych wyzwaniach stojących przed muzycznymi instytucjami kultury, a także o społecznej odpowiedzialności muzyki klasycznej i współczesnej w Polsce i Europie. Debata toczyła się w przestrzeni internetowej, a także na żywo podczas panelu #GrajFair na festiwalu AżTak Festiwal, 6.07.2022.

W ramach GrajFair i GrajFair2.0 gościliśmy znakomitych działaczy, dziennikarzy, kuratorów i muzyków, byli to między innymi:

  • Krzysztof Pietraszewski
  • Monika Pasiecznik
  • Adam Suprynowicz
  • Wioletta Żochowska
  • Miłosz Bembinow
  • Joanna Grotkowska
  • Ryszard Wojciul
  • Jan Topolski

Naszą akcję zatytułowaliśmy #GrajFair, zachęcając twórców, odbiorców i instytucje do tworzenia zrównoważonego i przyjaznego środowiska dla sztuki muzycznej.