#warszemuzik

Saturday @ 18:00

Warszawa

Gig Details

Venue Details

Address
Chłodna 41 ul. Chłodna 41
Warszawa
Yair Klartag – Half Tiger, Half Poet
Mieczysław Wajnberg – Sonata na dwoje skrzypiec
Józef Koffler – Trio smyczkowe
Aleksander Tansman – Koncert na altówkę
Mieczysław Wajnberg – Concertino na skrzypce

 

Kamila Wąsik-Janiak – skrzypce
Aleksandra Demowska-Madejska – altówka

Hashtag Strings+
Agnieszka Guz-Tarnowska – skrzypce
Marta Piórkowska – skrzypce
Anna Loska – altówka
Dominik Płociński – wiolonczela
Mateusz Loska – kontrabas

Lilianna Krych – dyrygentka

more / więcej http://www.warszemuzik.org/pl/program