AżTak Festival 2022

Kooperatywa muzyki nowej Hashtag Ensemble zaprasza na AżTak Festiwal. Postulatem pierwszej edycji jest SUPERORGANIZM. Utopijna idea stworzenia ludzkiego superorganizmu łagodzi wewnętrzne konflikty tożsamościowe, zażegnuje niszczący konflikt człowieka z naturą, wreszcie – zatrzymuje wojny. Podczas AżTak Festiwalu Hashtag Ensemble proponuje głęboką refleksję nad otaczającą nas rzeczywistością, zdrowy aktywizm realizowany we współpracy ze wspólnotami lokalnymi i odzyskanie kontaktu z własnym ciałem i emocjami.

7-9 lipca 2022, Warszawa