Graj Fair 3.0

Panel nr 1, 6.07.2022, godz. 16:00
Dom Kultury MSN „Słonecznik”, Muzeum na Pańskiej, ul. Pańska 3

Moderatorka: Ania Karpowicz

Paneliści:

Monika Pasiecznik

Jan Topolski

Krzysztof Pietraszewski

Społeczna odpowiedzialność muzyki – utopia czy rzeczywistość? 

Czy muzyka klasyczna i współczesna może być odpowiedzialna społecznie? Wydaje się, że dwa wielkie kryzysy – pandemiczny i wojenny – wykazały  fundamentalne znaczenie muzyki dla życia i tożsamości społeczeństw.  A jednak, czy pomimo gwałtownych zmian wokół, muzyka klasyczna pozostaje eskapistycznym muzeum dźwięków dawnych? 

Czy muzyka współczesna wchodzi w życie szerszych społeczności, czy uparcie obiera sobie miejsce w niszy hermetycznych eksperymentów? 

Panel nr 2, 6.07.2022, godz. 17:30

Dom Kultury MSN „Słonecznik”, Muzeum na Pańskiej, ul. Pańska 3

Moderatorka: Lilianna Krych

Paneliści:

Ryszard Wojciul

Wioleta Żochowska

Aleksandra Demowska-Madejska

Joanna Grotkowska

Zatrute źródło innowacji. Co kultura wyniosła z pandemii?

Fakt, że ludzie kultury – twórcy i odbiory – ucierpieli podczas pandemii, jest oczywistością. Głębokie zmiany dotknęły i dotkną wiele dziedzin sztuki. Obserwujemy znikające festiwale, zadajemy sobie pytanie o przyszłość opery i wielkiej orkiestry symfonicznej, jako kosztownych i „nieopłacalnych” sposobów uprawiania i przeżywania sztuki. W obliczu kryzysów gospodarczych, finansowych i wojennych kultura zapewne przeżywać będzie dalsze transformacje.

Zapraszam do refleksji nad tym czy istnieją „zagrożone gatunki” w świecie kultury, które stoją na skraju wyginięcia, a które chcielibyśmy ocalić. A także – może przede wszystkim – w których obszarach zyskaliśmy? Jakie nowe, wartościowe narzędzia, sposoby uprawiania sztuki czy produkty kultury pojawiły się lub weszły do szerszego obiegu? Co warto zauważyć i rozwijać? Czy tylko użycie narzędzi internetowych, czy innowacje zatoczyły szersze kręgi?