Date
Premiere of CD Trash Music
Kraków
Spółdzielnia Muzyczna Gromadzka 46
Kraków
Note

Interactive audio installation #TrashMusic.